"Woma" kombi vozila

Posedujemo šest kombi vozila sa kompletnom tehnologijom za odgušavanje kanalizacionih instalacija u svim vrstama objekata. Svako vozilo ima WOMA mašinu za odgušenja pod visokom pritiskom vode, kao i nekoliko električnih mašina.

Kamion/cisterna

Cisterna za crpljenje i ćišćenje septičkih jama i otpadnih voda. Kapacitet fekalnog prostora do 10m3. Odvoz fekalnih voda na deponiju. Po svim važećim ekološkim standradima i propisima.

Električne mašine i kamere

Posedujemo najsavremenije mašine za odgušenja kanalizacije na elektro- pogon, sa spiralama od Ф6 до Ф35mm kao i veliki broj mobilnih kamera i opreme za inspekciju kanalizacionih cevi.

GAGA DOO poseduje najsavremenije mašine, tehnologiju i vozila, koji zadovoljavaju sve svetske standarde.

Posedujemo šest velikih kombi vozila sa specijalnom "woma" tehnologijom, dva kamiona-cisterne zapremine do 10m2, nekoliko pomoćnih vozila, deset električnih mašina sa spiralama od 12-35mm, opremu za video inspekciju, mobilne kamere i prateću opremu.

Galerija

kliknite sliku da biste je uvećali