Odgušenja kanalizacije mašinama na elektro pogon

Mašinsko odgušenje  kanalizacionih cevi od Ø20 do Ø300mm električnim mašinama - spiralama

Odgušenja se vrše najsavremenijim mašinama na elektro pogon;

Odgušenje fekalne kanalizacije, odvodnih kanala, vertikala i horizontala;

Temeljno čišćenje masnoće i prljavštine sa zidova cevi. 

Razbijanje svih tvrdih naslaga sa zidova cevi (kamenca);

Sečenje korenja specijalnim nastavcima;

Dovođenje kanalizacione cevi u funkcionalan položaj;

Električne mašine za odgušavanje kanalizacije sa pratećim spiralnim sajlama


Funkcionalni dodaci za spirale:

Spread headGlava u obliku koplja se koristi za probijanje čvrstih naslaga, kamenca i sitnog korenja koje izazivaju zagušenje kanalizacije - odvoda ;

Ovaj dodatak se koristi kada je zagušenje kanlizacione cevi prouzrokovano materijalom koji je potrebno "zdrobiti - razbiti";

large retrieving toolSpiralna glava se koristi za odgušenje kanalizacionih cevi u slučaju kada je uzrok zagušenja kabasti materijal (krpe i ulošci) koji treba izvući napolje.

heavy duty side cutterDodatak u obliku klešta koristi se kako bi se uklonila blokada u kanalizacionim cevima i na taj način izvršilo odgušenje kanalizacije.

heavy duty saw bladeTestera se koristi za odgušavanje kanalizacije koje je prouzrokovano blokadom  (korenjem) koju je potrebno efikasno preseći.

lancasta glavaDodatak sa lancima služi za skidanje nečistoća i masnih naslaga sa unutrašnje strana kanalizacionih cevi.


Kategorija: Odgušenje kanalizacijeVodoinstalater Beograd