Čišćenje septičkih jama

Crpljenje / čišćenje kamionom - cisternom otpadnih voda / septičkih jama i ekološki odvoz na deponiju:

Čišcenje septičke jame Beograd.

Čisćenje i pražnjenje septičke jame i otpadnih voda;

Čišćenje separatora i rezervoara;

Najsavremeniji kamioni/cisterne kapaciteta do 10m3;

Odvoz fekalija iz septičke jame na deponiju;

Brz izlazak na teren na nivou Beograda i široj okolini;

Po svim ekološkim standardima (Environmental System Registration Certificate ISO 14001:2004)
ISO - Sertifikat kvaliteta - GAGA doo - Čišćenje septičke jame

Hiljade zadovoljnih korporativnih i privatnih klijenata u Beogradu, najniže cene, brz izlazak na teren, brzo rešavanje svih kanalizacionih i vodoinstalaterskih problema su samo neki od razloga zašto smo jedni od lidera u regionu.

Treba Vam više informacija o cišćenju septičkih jama - kontaktirajte nas!