Snimanje Kanalizacije

Snimanje kamerom kanalizacionih cevi od Ø20 do Ø1000mm sa video zapisom na flashu i DVDu.


Video inspekcija kamerom u boji i snimanje kanalizacije - cevi prečnika od Ø20 do Ø300mm.

 • Prečnik glave kamere od  Ø10 - Ø32mm
 • Efikasno i precizno određivanje uzroka začepljenja i oštecenosti ili devijacije kanalizacione cevi.
 • Jasno definisanje potrebnih radova da bi se cev dovela u funkcionalno stanje.
 • Efektivna dužina snimanja-ulaska u cev je 30m.

 Vozilo za snimanje kanalizacije - Tehnologija za video monitoring Video inspekcija - snimanje kanalizacije kamerom (cevi prečnika od Ø75 do Ø1200mm) mobilnom kamerom - specijalnim vozilom

 • Kolorni monitoring visoke rezolucije
 • Prečnik glave kamere Ø45mm - Ø150mm
 • Samohodna kamera sa potpunom kontrolom smera i brzine.
 • Mogućnost ulaska u teže oštecenje kanalizacione cevi posebnim priborom za ručni pogon.
 • Efektivna dužina snimanja-ulaska u cev je 100m
 • Kompletna kompjuterska kontrola i obrada monitoringa
 • Dostava snimka na Flashu i DVD-u.


Hiljade zadovoljnih korporativnih i privatnih klijenata u Beogradu, najniže cene, brz izlazak na teren, brzo rešavanje svih kanalizacionih i vodoinstalaterskih problema su samo neki od razloga zašto smo jedni od lidera u regionu.
Sarađujemo sa ogromnim brojem velikih i malih kompanija, kao i mnogo skupština stanara u zgradama i Beogradu i užoj okolini.

Treba Vam više informacija o snimanju kanalizacije -
kontaktirajte nas!