Odgušenje horizontale u objektima

Mašinsko odgušenje i čišćenje horizontlnih kanalizacionih linija u stambenim i poslovnim objektima.

Odgušenje se vrši električnim mašinamamašinama pod visokim pritiskom vode do 250 bara;

Temeljno čišćenje masnoće i prljavštine sa zidova horizontalnih cevi;

Uklanjanje uzroka začepljenja horizontalne linije spiralnim sajlama i mašinama pod visokim pritiskom vode;

Dovođenje kompletne horizontalne kanalizacije u funkcionalno stanje;

Odgušenje kanalizacionih horizontala do 200 metara.

Čišćenje terena oko mesta intervencije;

Dolazak u roku od 1h;

Kategorija: Odgušenje kanalizacije BeogradVodoinstalater Beograd