Odgušenja kanalizacije mašinama na elektro pogon

Mašinsko odgušenje  kanalizacionih cevi od Ø20 do Ø300mm električnim mašinama - spiralama

Odgušenja se vrše najsavremenijim mašinama na elektro pogon;

Odgušenje fekalne kanalizacije, odvodnih kanala, vertikala i horizontala;

Temeljno čišćenje masnoće i prljavštine sa zidova cevi. 

Razbijanje svih tvrdih naslaga sa zidova cevi (kamenca);

Sečenje korenja specijalnim nastavcima;

Dovođenje kanalizacione cevi u funkcionalan položaj;

Električne mašine za odgušavanje kanalizacije sa pratećim spiralnim sajlama


Funkcionalni dodaci za spirale:

Glava u obliku koplja se koristi za probijanje čvrstih naslaga, kamenca i sitnog korenja koje izazivaju zagušenje kanalizacije - odvoda ;

Ovaj dodatak se koristi kada je zagušenje kanlizacione cevi prouzrokovano materijalom koji je potrebno "zdrobiti - razbiti";

Spiralna glava se koristi za odgušenje kanalizacionih cevi u slučaju kada je uzrok zagušenja kabasti materijal (krpe i ulošci) koji treba izvući napolje.

Dodatak u obliku klešta koristi se kako bi se uklonila blokada u kanalizacionim cevima i na taj način izvršilo odgušenje kanalizacije.

Testera se koristi za odgušavanje kanalizacije koje je prouzrokovano blokadom  (korenjem) koju je potrebno efikasno preseći.

Dodatak sa lancima služi za skidanje nečistoća i masnih naslaga sa unutrašnje strana kanalizacionih cevi.


Kategorija: Odgušenje kanalizacijeVodoinstalater Beograd